11 Stemmingen overige moties Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië,

te weten:

  • -de motie-Omtzigt c.s. over een gezamenlijk advies van de CAVV en de AIV over een toetsingskader (32623, nr. 231);

  • -de motie-Karabulut over eigen onderzoek naar relevante aspecten van Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië (32623, nr. 234);

  • -de motie-Kuzu over opschorten van alle buitenlandse missies waar een gewapende strijd wordt gevoerd (32623, nr. 235);

  • -de motie-Kuzu over stoppen met steun aan groeperingen die met elkaar strijd voeren (32623, nr. 236);

  • -de motie-Kuzu over een eenduidigere definitie voor een terroristische organisatie (32623, nr. 237);

  • -de motie-Baudet over onderzoek door het OM of voormalig bewindslieden zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten (32623, nr. 238);

  • -de motie-Baudet over staken van alle steun voor gewapende en niet-gewapende oppositiegroepen in Syrië (32623, nr. 239);

  • -de motie-Baudet over een regeling met de Syrische regering over terugkeer van alle Syrische asielzoekers en statushouders (32623, nr. 240).

(Zie vergadering van 2 oktober 2018.)

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (32623, nr. 231).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut (32623, nr. 234).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32623, nr. 235).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32623, nr. 236).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (32623, nr. 237).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (32623, nr. 238).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (32623, nr. 239).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (32623, nr. 240).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven