32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten

Nr. 237 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 2 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er discrepantie bestaat tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie over de kwalificatie van groepen als terroristische organisatie;

constaterende dat er situaties zijn ontstaan waarbij de Nederlandse regering gewapende groeperingen heeft gesteund die het Openbaar Ministerie aanmerkt als terroristisch;

verzoekt de Minister van Buitenlandse Zaken in overleg met de Minister van Justitie en Veiligheid om voor zijn departement met een eenduidigere definitie te komen voor een terroristische organisatie, en deze op te laten nemen op de Nederlandse lijst van terroristische organisaties op het moment dat een Nederlandse rechter een vonnis heeft uitgesproken dat een dergelijke organisatie aangemerkt kan worden als een organisatie met een terroristisch motief,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Naar boven