6 Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Van Brenk, alleen voor vandaag;

Thieme, voor de hele week.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven