14 Stemming brief Veiligheidsunie 2018

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 640 (35052, nr. 1).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven