16 Stemmingen moties Interoperabiliteit spoorwegsysteem in EU

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet implementatie Europese Vierde Spoorwegpakket,

te weten:

  • -de motie-Kröger/Laçin over de ILT ruim tevoren toerusten op haar nieuwe taak (34914, nr. 12);

  • -de motie-Kröger over risico's voor de ERTMS-agenda (34914, nr. 13);

  • -de motie-Amhaouch over de implementatie in België, Duitsland, het VK en Frankrijk (34914, nr. 14);

  • -de motie-Amhaouch over het borgen van continue kwaliteitsverbetering (34914, nr. 15);

  • -de motie-Laçin over de invloed van externe factoren op de kwaliteitsverbetering (34914, nr. 16);

  • -de motie-Jetten/Ziengs over regelmatige informatie over het onderhandelingsproces over de concessies (34914, nr. 17).

(Zie vergadering van 3 oktober 2018.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jetten stel ik voor zijn motie (34914, nr. 17) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Kröger/Laçin (34914, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger (34914, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch (34914, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Amhaouch (34914, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin (34914, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven