8 Stemming brief Vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over een besluit tot het vervallen van het Voorstel van wet van het lid Buitenweg (32334, nr. 13).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven