17 Stemmingen moties Aanscherping criteria voor arbeidsongeschiktheidsuitkering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering,

te weten:

  • -de motie-Jasper van Dijk c.s. over een alternatief voor bezuiniging op arbeidsongeschikten (32716, nr. 31);

  • -de motie-Jasper van Dijk c.s. over passende begeleiding bij en naar werk (32716, nr. 32);

  • -de motie-Pieter Heerma c.s. over afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en WIA (32716, nr. 33).

(Zie vergadering van 4 oktober 2018.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (32716, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk c.s. (32716, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pieter Heerma c.s. (32716, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven