Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 9

9 Stemmingen moties Ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over ontslagen werknemers die worden gevraagd terug te keren in de zorg, 

te weten: 

  • -de motie-Agema over bewerkstelligen dat medewerkers op niveau 2 niet langer worden ontslagen (29282, nr. 285); 

  • -de motie-Marijnissen over een actieplan voor zorgmedewerkers (29282, nr. 286); 

  • -de motie-Ellemeet over onderzoek naar de hoogte en het gebruik van scholingsmiddelen (29282, nr. 287); 

  • -de motie-Ellemeet/Bergkamp over onderzoek naar een verandering van zorgtechnologie (29282, nr. 288). 

(Zie vergadering van 27 september 2017.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ellemeet stel ik voor haar motie (29282, nr. 287) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Agema (29282, nr. 285). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Marijnissen (29282, nr. 286). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ellemeet/Bergkamp (29282, nr. 288). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.