Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 288

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 288 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat technologie een belangrijke bijdrage levert aan goede zorg, mits deze vanuit de vraag van de patiënt en de zorgmedewerker wordt ontwikkeld;

van mening dat technologie een belangrijke ondersteunende functie kan hebben in het werk van zorgmedewerkers;

overwegende dat zorgtechnologie alleen expliciet is opgenomen in de financieringscomponent voor intramurale zorg en niet voor het Volledig Pakket Thuis en het Modulair Pakket Thuis;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een verandering van financiering van zorgtechnologie in de Wet langdurige zorg het gebruik van zorgtechnologie kan bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Bergkamp