Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 287

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 287 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat de mogelijkheid van blijven bijscholen het werken in de zorg aantrekkelijk maakt voor nieuwe medewerkers en het behoud van zorgpersoneel bevordert;

overwegende dat er grote verschillen bestaan in de scholingsbudgetten voor verpleegkundigen en verzorgenden;

overwegende dat inzicht in de hoogte en het gebruik van scholingsbudgetten voor verpleegkundigen en verzorgenden van belang is om deskundigheidsbevordering een volwaardige plek te geven in de arbeidsmarktagenda «Aan het werk voor ouderen»;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de hoogte en het gebruik van scholingsmiddelen bij zorginstellingen en de onderlinge verschillen in beeld te brengen en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet