Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 15

15 Stemmingen Lijst van controversiële onderwerpen

Aan de orde is de stemming in verband met de lijst van controversiële onderwerpen (34707, nr. 12). 

In stemming komt het voorstel tot het toevoegen van brief 32637, nr. 290 aan onderdeel J (34707, nr. 37). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken en dan hebben we de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.