Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 14

14 Stemmingen moties Hoogte salarissen van externen bij de overheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over externen bij de overheid die een hoger salaris verdienen dan een minister, 

te weten: 

  • -de motie-Van Raak over naar de Kamer sturen van de Wet normering topinkomens 3 (31490, nr. 229); 

  • -de motie-Azarkan over inzicht in de bedragen die decentrale overheden spenderen aan inhuur (31490, nr. 230); 

  • -de motie-Azarkan over ministeries laten aangeven hoe zij wel aan de WNT zullen voldoen (31490, nr. 231). 

(Zie vergadering van 28 september 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Raak (31490, nr. 229). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Azarkan (31490, nr. 230). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Azarkan (31490, nr. 231). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.