Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 285

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 285 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat medewerkers op niveau 2 niet langer worden ontslagen, omdat het juridisch afdwingbare kwaliteitskader voldoende medewerkers op niveau 2 vereist,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema