Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 7

7 Stemmingen moties Gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU, 

te weten: 

  • -de motie-Hijink over niet akkoord gaan met JEFTA indien dat ISDS bevat (31985, nr. 52); 

  • -de motie-Hijink over bindende afspraken over duurzaamheid en sociaal beleid in handelsverdragen (31985, nr. 53). 

(Zie vergadering van 26 september 2017.) 

In stemming komt de motie-Hijink (31985, nr. 52). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Hijink (31985, nr. 53). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.