Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 12

12 Stemmingen moties Tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand/Thieme over schrappen van de uitzondering op het wettelijk verbod op onverdoofde slacht (31571, nr. 30); 

  • -de motie-Graus over irreversibel verdoven van dieren (31571, nr. 31). 

(Zie vergadering van 28 september 2017.) 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor haar motie (31571, nr. 30) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Graus (31571, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.