Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829282 nr. 286

29 282 Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Nr. 286 MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN

Voorgesteld 27 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een enorm tekort aan zorgmedewerkers dreigt;

constaterende dat de afgelopen periode 77.000 zorgmedewerkers hun baan hebben verloren;

constaterende dat zo snel als mogelijk in alle verpleeghuizen voldaan moet worden aan de bezettingsnorm zoals deze Kamerbreed is vastgesteld om goede zorg te leveren;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een actieplan voor te bereiden, waarin:

  • ontslagen zorgmedewerkers actief worden opgespoord door het UWV;

  • ontslagen zorgmedewerkers om te beginnen een bos bloemen en een excuusbrief toegestuurd krijgen waarin o.a. het belang van ook niveau 1 voedingsassistenten en niveau 2 helpenden in een verpleeghuis wordt erkend;

  • ontslagen zorgmedewerkers actief uitgenodigd worden weer in een verpleeghuis te komen werken, tegen fatsoenlijke voorwaarden, wat betekent: desgewenst een vaste aanstelling met zekerheid, inspraak op het dienstrooster, voldoende waardering en minder werkdruk door meer collega's;

  • huidige verpleeghuiszorgmedewerkers actief benaderd en uitgenodigd worden om hun contract uit te breiden met meer contracturen;

en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen