Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 6

6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen geef ik eerst de heer De Groot namens D66 het woord. 

De heer De Groot (D66):

Dank u, voorzitter. Ik wil graag mijn motie op stuk nr. 402 (27858) aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer De Groot stel ik voor zijn motie (27858, nr. 402) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Dan gaan we nu stemmen.