Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 7, item 13

13 Stemmingen moties Voor bijen schadelijke landbouwpesticiden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over landbouwpesticiden die schadelijk zijn voor bijen, 

te weten: 

  • -de motie-De Groot over toepassing van het guidance document for bees op alternatieve middelen (27858, nr. 403); 

  • -de motie-De Groot over dichten van lacunes in beoordelingscriteria (27858, nr. 404); 

  • -de motie-Grashoff over beperking van de uitzondering voor collectieve zuivering (27858, nr. 405). 

(Zie vergadering van 28 september 2017.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-De Groot (27858, nr. 403) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

Op verzoek van de heer Grashoff stel ik voor zijn motie (27858, nr. 405) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-De Groot (27858, nr. 404). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.