18 Stemmingen moties Informele Europese top

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de informele Europese top van 23 februari 2018,

te weten:

  • -de motie-Asscher/Van Ojik over duidelijkheid over compromissen (21501-20, nr. 1298);

  • -de motie-Maeijer over de korting op de Nederlandse afdracht (21501-20, nr. 1300);

  • -de motie-Maeijer/Wilders over het systeem van salariëring en vergoedingen (21501-20, nr. 1301);

  • -de motie-Bisschop over de omvang van het nieuwe MFK (21501-20, nr. 1302);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over een laagdrempelige toegang voor partijen (21501-20, nr. 1303);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over het rapport Opening up closed doors (21501-20, nr. 1304);

  • -de motie-Verhoeven over een Europese Commissie met minder Commissarissen (21501-20, nr. 1305).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Bisschop (21501-20, nr. 1302) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bisschop en Leijten. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1306, was nr. 1302 (21501-20).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Asscher/Van Ojik (21501-20, nr. 1298).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer (21501-20, nr. 1300).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer/Wilders (21501-20, nr. 1301).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bisschop/Leijten (21501-20, nr. 1306, was nr. 1302).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (21501-20, nr. 1303).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1304).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Verhoeven (21501-20, nr. 1305).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven