21 501-20 Europese Raad

Nr. 1301 MOTIE VAN DE LEDEN MAEIJER EN WILDERS

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het perverse, decadente systeem van salariëring en vergoedingen in Brussel nog steeds niet tot het verleden behoort;

van mening dat de salarissen en vergoedingen van EU-ambtenaren, Europarlementariërs en eurocommissarissen gemakkelijk met minimaal 25% gekort kunnen worden;

verzoekt het kabinet, zich hiervoor hard te maken tijdens de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Wilders

Naar boven