19 Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2018,

te weten:

  • -de motie-Becker over afspraken in een nieuw post-Cotonouverdrag (21501-04, nr. 208);

  • -de motie-Becker/Bouali over transparantie, verantwoording en controle van externe EU-financieringsinstrumenten (21501-04, nr. 209).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Becker (21501-04, nr. 208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Becker/Bouali (21501-04, nr. 209).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven