21 501-20 Europese Raad

Nr. 1300 MOTIE VAN HET LID MAEIJER

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat Nederland zo snel mogelijk de Europese Unie moet verlaten om onze soevereiniteit, vrijheid en identiteit te herwinnen;

van mening dat de vele miljarden die Nederland jaarlijks aan de Europese Unie besteedt, beter kunnen worden uitgegeven in Nederland zelf en dat elke euro Nederlands belastinggeld voor de EU er één te veel is;

spreekt uit dat, zolang Nederland nog deel uitmaakt van de EU, Nederland niet opnieuw nettobetaler zal zijn;

spreekt uit dat de korting op de Nederlandse afdracht gehandhaafd moet blijven;

verzoekt het kabinet, dit als keiharde eisen in de onderhandelingen te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maeijer

Naar boven