20 Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken/Handel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Raad Buitenlandse Zaken/Handel,

te weten:

  • -de motie-Diks/Van den Hul over brievenbusfirma's uitsluiten van investeringsgeschillenbeslechting (21501-02, nr. 1829);

  • -de motie-Diks/Van den Hul over een multilateraal investeringshof (21501-02, nr. 1831);

  • -de motie-Alkaya over van tafel krijgen van de verordening investeringstoets (21501-02, nr. 1833).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Diks/Van den Hul (21501-02, nr. 1829).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Diks/Van den Hul (21501-02, nr. 1831).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Alkaya (21501-02, nr. 1833).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven