21 501-20 Europese Raad

Nr. 1298 MOTIE VAN DE LEDEN ASSCHER EN VAN OJIK

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gedane beloftes eerder tot teleurstellingen hebben geleid;

van mening dat we Europese samenwerking nodig hebben voor onze veiligheid, voor een eerlijke verdeling van vluchtelingen en voor de strijd tegen belastingontwijking en klimaatverandering;

verzoekt de regering, duidelijk te zijn over waarover zij compromissen kan en wil sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Asscher

Van Ojik

Naar boven