21 501-20 Europese Raad

Nr. 1304 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Staten-Generaal in november gezamenlijk het rapport «Opening up closed doors» gepresenteerd hebben en dat in december 2017 namens 26 EU parlementen aan de voorzitter van de Europese Raad, de heer Tusk, gestuurd hebben;

constaterende dat de Europese Raad tot nu toe geen reactie gegeven heeft, ook al zegt ze voor goede samenwerking met de parlementen en meer democratie en transparantie te zijn;

verzoekt de Nederlandse regering te bewerkstelligen dat deze voorstellen op de komende formele Europese top besproken worden en actief te pleiten voor het overnemen van deze voorstellen;

en verzoekt de regering, over de voortgang hierover aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Leijten

Van Rooijen

Van der Graaf

Bisschop

Naar boven