21 501-20 Europese Raad

Nr. 1305 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie in artikel 17 (5) is afgesproken dat vanaf 1 november 2014 de leden van de Europese Commissie zullen bestaan uit een aantal dat correspondeert met twee derde van de lidstaten, te weten 18 Commissarissen;

constaterende dat de Europese Raad in 2013 de beslissing heeft genomen dit wetsartikel niet te handhaven wat heeft geleid tot een Commissie met 28 Commissarissen;

overwegende dat een Europese Commissie van 28 Commissarissen niet bijdraagt aan een efficiënte en bestuurbare Europese Commissie;

verzoekt de regering, zich in Europees verband in te zetten voor een Europese Commissie met minder Commissarissen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Naar boven