Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201828973 nr. 202

28 973 Toekomst veehouderij

Nr. 202 MOTIE VAN HET LID LODDERS

Voorgesteld 4 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat nieuwe technieken en innovatieve toepassingen de (huidige) stalsystemen verder kunnen ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid zoals minder uitstoot van gassen en meer comfort voor dieren;

overwegende dat ook nieuwe bedrijven zoals start-ups en ondernemers of bedrijven die in andere sectoren dan de veehouderij werkzaam zijn interessante nieuwe spelers op de markt van stalconcepten of staltoepassingen kunnen zijn;

constaterende dat deze bedrijven belemmeringen ervaren in het testen van stalconcepten;

verzoekt de regering, de belemmeringen in kaart te brengen die deze bedrijven ervaren;

spreekt uit dat alle ondernemers van binnen en buiten de sector een gelijke kans moeten hebben om inzichten en concepten te toetsen zodat ook innovatieve en creatieve ideeën een plaats kunnen krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lodders