Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Vergaderingnummer 101
Datum vergadering 3 juli 2018
Gepubliceerd op 6 september 2018 13:55

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering20 Stemmingen moties Brede Schuldenaanpak / Armoede

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede,

te weten:

  • -de motie-Bruins c.s. over brede aanpak van de stapeling van bestuurlijke boetes (24515, nr. 434);

  • -de motie-Raemakers/Bruins over de implementatie van het incassoregister (24515, nr. 435);

  • -de motie-Raemakers/Peters over een keurmerk voor bewindvoerders (24515, nr. 436);

  • -de motie-Jasper van Dijk over een Wsnp-traject zonder minnelijk traject (24515, nr. 437);

  • -de motie-Jasper van Dijk over groepen niet langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening (24515, nr. 438);

  • -de motie-Renkema c.s. over een concrete reductiedoelstelling voor mensen met problematische schulden (24515, nr. 439);

  • -de motie-Renkema/Jasper van Dijk over een verband tussen de overheid als schuldeiser en het aantal huisuitzettingen (24515, nr. 440);

  • -de motie-Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek (24515, nr. 442);

  • -de motie-Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen (24515, nr. 443);

  • -de motie-De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar (24515, nr. 444).

(Zie vergadering van 27 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (24515, nr. 434).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Bruins (24515, nr. 435).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Peters (24515, nr. 436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (24515, nr. 437).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (24515, nr. 438).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (24515, nr. 439).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema/Jasper van Dijk (24515, nr. 440).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (24515, nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (24515, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Lange c.s. (24515, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl