Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018nr. 101, item 20

20 Stemmingen moties Brede Schuldenaanpak / Armoede

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede,

te weten:

  • -de motie-Bruins c.s. over brede aanpak van de stapeling van bestuurlijke boetes (24515, nr. 434);

  • -de motie-Raemakers/Bruins over de implementatie van het incassoregister (24515, nr. 435);

  • -de motie-Raemakers/Peters over een keurmerk voor bewindvoerders (24515, nr. 436);

  • -de motie-Jasper van Dijk over een Wsnp-traject zonder minnelijk traject (24515, nr. 437);

  • -de motie-Jasper van Dijk over groepen niet langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening (24515, nr. 438);

  • -de motie-Renkema c.s. over een concrete reductiedoelstelling voor mensen met problematische schulden (24515, nr. 439);

  • -de motie-Renkema/Jasper van Dijk over een verband tussen de overheid als schuldeiser en het aantal huisuitzettingen (24515, nr. 440);

  • -de motie-Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek (24515, nr. 442);

  • -de motie-Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen (24515, nr. 443);

  • -de motie-De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar (24515, nr. 444).

(Zie vergadering van 27 juni 2018.)

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (24515, nr. 434).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Bruins (24515, nr. 435).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Raemakers/Peters (24515, nr. 436).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (24515, nr. 437).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (24515, nr. 438).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema c.s. (24515, nr. 439).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Renkema/Jasper van Dijk (24515, nr. 440).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (24515, nr. 442).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters c.s. (24515, nr. 443).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Lange c.s. (24515, nr. 444).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.