Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 439

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 439 MOTIE VAN HET LID RENKEMA C.S.

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet wil dat meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie komen en daar hoge prioriteit aan geeft middels de brede schuldenaanpak;

overwegende dat er een heldere definitie is van problematische schulden;

van mening dat een concrete doelstelling kan helpen om de schuldenproblematiek terug te dringen;

verzoekt de regering, in de begroting voor 2019 een concrete reductiedoelstelling te formuleren voor het aantal mensen met problematische schulden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk