Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 444

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 444 MOTIE VAN HET LID DE LANGE C.S.

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het de ambitie is van de brede schuldenaanpak om tot een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso te komen;

overwegende dat er op dit moment nog uitwassen bestaan binnen de incassobranche die niet aan deze ambitie bijdragen;

constaterende dat dit onder meer voor kan komen bij het opkopen van vorderingen door incassobureaus voor een fractie van de oorspronkelijke waarde;

overwegende dat een recht tot terugkoop van de vordering door de schuldenaar een oplossingsrichting kan zijn om deze uitwassen tegen te gaan;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor een schuldenaar om opgekochte vorderingen door incassobureaus terug te kopen voor het bedrag waarvoor de vordering is overgenomen van de oorspronkelijke schuldeiser;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Lange

Bruins

Jasper van Dijk