Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 435

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 435 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN BRUINS

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat er een incassoregister komt;

overwegende dat het wenselijk is dat het incassoregister er zo snel mogelijk komt en dat daartoe wet- en regelgeving aangepast wordt;

verzoekt de regering, ernaar te streven de Kamer voor 20 december 2018 te informeren over het onderzoek naar, de planvorming rondom, en het tijdspad van de implementatie van het incassoregister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Bruins