Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 434

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 434 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het regeerakkoord is opgenomen dat de stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd;

overwegende dat in de brief betreffende brede schuldenaanpak overwogen wordt de verhogingenpercentages bij het niet betalen van een Wahv-boete niet aan te passen;

overwegende dat ingevolge actielijn 3 van de brief brede schuldenaanpak op het terrein van VWS wordt onderzocht hoe de stapeling van bestuursrechtelijke premies te maximeren en dat het in lijn is met het regeerakkoord om dit ook breder te doen, zoals op het terrein van JenV en de Wahv-boetes;

overwegende dat ook op terreinen als Financiën/de Belastingdienst of Onderwijs/DUO het maximeren van de stapeling van boetes en bestuursrechtelijke premies aan de orde is;

spreekt uit dat de overheid bij het bestrijden van de schuldenproblematiek niet alleen naar private partijen moet kijken, maar ook kritisch naar de eigen rol;

verzoekt de regering, de stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes – waarbij het sanctionerende karakter van Wahv-boetes overeind blijft – en bestuursrechtelijke premies niet alleen voor het terrein van VWS te onderzoeken, maar zo breed mogelijk en zich in te spannen om de stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies op zo veel mogelijk terreinen te maximeren, conform letter en geest van het regeerakkoord;

verzoekt de regering de Kamer op zo kort mogelijke termijn te informeren over de stand van zaken en de aanpak om de stapeling en ophoging van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premies te maximeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Raemakers

Peters

De Lange

Jasper van Dijk