Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 436

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 436 MOTIE VAN DE LEDEN RAEMAKERS EN PETERS

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal mensen dat onder bewind wordt gesteld de afgelopen jaren sterk is gegroeid;

overwegende dat de kwaliteit van bewindvoering een grote impact heeft op de financiële en persoonlijke omstandigheden van huishoudens met schulden;

overwegende dat uit onderzoek blijkt dat gemeenten nauwelijks regie hebben op de kwaliteit van bewindvoering en dat kantonrechters formeel toezicht moeten houden op bewind maar hier onvoldoende in slagen;

verzoekt de regering, in samenwerking met gemeenten en de rechtspraak te onderzoeken hoe het instellen van een diploma en/of keurmerk voor bewindvoerders, waarbij gebruikgemaakt kan worden van bestaande en aanvullende kwaliteitseisen, kan bijdragen aan de kwaliteit van bewindvoering en de regie op de kwaliteit van bewindvoering voor kantonrechters en gemeenten kan verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Raemakers

Peters