Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 442

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 442 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sommige schuldeisers niet reageren en/of systematisch weigeren op verzoek van de gemeente mee te werken aan een betalingsafspraak met een schuldenaar in het kader van een schuldhulpbemiddelingstraject;

overwegende dat hierdoor mensen onnodig lang in de schulden blijven zitten en de gemeente kosten moet maken om een schuldeiser uiteindelijk via de rechter te dwingen akkoord te gaan met een regeling;

overwegende dat onwillige schuldeisers verplicht moeten worden om binnen een bepaalde termijn op een betalingsregelingsverzoek te reageren;

verzoekt de regering:

  • te onderzoeken hoe een verplichte reactietermijn op een betalingsregelingsverzoek ingevoerd zou kunnen worden en

  • te onderzoeken hoe weigerachtige schuldeisers gedwongen kunnen worden om op een efficiënte manier mee te werken aan een betalingsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Bruins

Raemakers

Gijs van Dijk

Van Brenk

Jasper van Dijk