Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 443

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 443 MOTIE VAN HET LID PETERS C.S.

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog steeds gemeenten zijn die geen afspraken maken met woningbouwcorporaties om uithuiszettingen bij schulden te voorkomen;

constaterende dat uithuiszettingen naast menselijk leed leiden tot hoge maatschappelijke kosten die veel hoger zijn dan de baten;

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een plan van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede moet hebben;

verzoekt de regering om, met gemeenten af te spreken dat afspraken over het voorkomen van uithuiszetting door woningbouwcorporaties voortaan deel gaan uitmaken van gemeentelijke plannen van aanpak voor het oplossen van schulden en armoede,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Bruins

Jasper van Dijk

Van Brenk