Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 440

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 440 MOTIE VAN DE LEDEN RENKEMA EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat huisuitzettingen enorme sociale, psychische en financiële gevolgen hebben;

constaterende dat een huurachterstand in 80% van de gevallen de belangrijkste reden is voor huisuitzetting;

constaterende dat het innen van schulden door de rijksoverheid nog steeds voorrang krijgt op het innen van huurschuld;

van mening dat huisuitzettingen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of er een verband is tussen de preferente positie van de overheid als schuldeiser en het aantal huisuitzettingen en dit mee te nemen in het onderzoek naar de preferente positie van de overheid;

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema

Jasper van Dijk