Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201824515 nr. 438

24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 438 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 27 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten ervoor te zorgen dat groepen zoals zzp-ers, jongeren en studenten niet langer worden uitgesloten van gemeentelijke schuldhulpverlening;

verzoekt de regering tevens, in 2019 de Kamer te rapporteren indien er gemeenten zijn die nog wel dergelijke groepen uitsluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk