Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 19

19 Stemmingen moties Diversiteitsbeleid nationale politie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over het diversiteitsbeleid bij de nationale politie, 

te weten: 

  • -de motie-Helder over het naleven van de gedragscode lifestyle-neutraliteit (29628, nr. 712); 

  • -de motie-Van Engelshoven over verkorte opleidingstrajecten bij de Politieacademie (29628, nr. 713); 

  • -de motie-Öztürk over aanpassing van de gedragscode lifestyle-neutraliteit (29628, nr. 714); 

  • -de motie-Özütok over het maatschappelijk draagvlak voor het dragen van levensbeschouwelijke en religieuze uitingen door politiefunctionarissen (29628, nr. 715). 

(Zie vergadering van 15 juni 2017.) 

In stemming komt de motie-Helder (29628, nr. 712). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Engelshoven (29628, nr. 713). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (29628, nr. 714). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Özütok (29628, nr. 715). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de stemmingen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.