Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 7

7 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Voordat we gaan stemmen, geef ik het woord aan mevrouw Kuik namens het CDA. 

Mevrouw Kuik (CDA):

Voorzitter. Ik wil motie 30169, nr. 65 aanhouden. 

De voorzitter:

Dat is een motie onder punt 5 van de stemmingslijst, ingediend tijdens het dertigledendebat over de werkdruk van mantelzorgers. 

Op verzoek van mevrouw Kuik stel ik voor, haar motie (30169, nr. 65) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef het woord aan de heer Van Raan. 

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Ik heb een korte stemverklaring bij punt 13, de stemmingen over moties ingediend bij het VAO Diverse woononderwerpen, de motie op stuk nr. 445. 

De voorzitter:

Dat gaan we doen.