Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 13

13 Stemming motie Heffingenstelsel Diergezondheidsfonds

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds), 

te weten: 

  • -de motie-Lodders c.s. over inzichtelijk maken van de uitgaven bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten (34570, nr. 13). 

(Zie vergadering van 14 juni 2017.) 

In stemming komt de motie-Lodders c.s. (34570, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.