Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 10

10 Stemming motie Jaarverslag 2016 ministerie van Defensie

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Defensie, 

te weten: 

  • -de motie-Knops/Van den Bosch over het verruimen van uitzonderingsgronden op het verplicht internationaal aanbesteden (34725-X, nr. 6). 

(Zie wetgevingsoverleg van 14 juni 2017.) 

In stemming komt de motie-Knops/Van den Bosch (34725-X, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van GroenLinks ertegen, zodat zij is aangenomen.