Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 12

12 Stemmingen Heffingenstelsel Diergezondheidsfonds

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds) (34570). 

(Zie vergadering van 14 juni 2017.) 

De voorzitter:

Het amendement-Lodders/Geurts (stuk nr. 10) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

In stemming komt het amendement-Grashoff (stuk nr. 12, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en 50PLUS voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.