Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 18

18 Stemmingen moties Verdeling lasten klimaatbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het dertigledendebat over de verdeling van de lasten voor klimaatbeleid,

te weten:

  • -de motie-Beckerman over een onderzoekscommissie inzake het klimaatbeleid en de energietransitie (32813, nr. 138);

  • -de motie-Wassenberg/Beckerman over de onwenselijkheid dat in de energie-intensieve industrie niet de vervuiler betaalt (32813, nr. 139);

  • -de motie-Dik-Faber/Kröger over pilotprojecten met gebouwgebonden financiering (32813, nr. 140);

  • -de motie-Dik-Faber over toegankelijker maken van belastingkortingen, subsidies en leningen voor lagere inkomens (32813, nr. 141);

  • -de motie-Kröger c.s. over proactief informeren van mensen met slecht geïsoleerde woningen (32813, nr. 142);

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over deelname van burgers aan duurzame energieprojecten vereenvoudigen (32813, nr. 143).

(Zie vergadering van 15 juni 2017.)

De voorzitter:

De motie-Wassenberg/Beckerman (32813, nr. 139) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de energie-intensieve bedrijven minder per energie-eenheid betalen dan particulieren;

overwegende dat de prijzen voor grootverbruikers van energie laag worden gehouden door belastingvoordelen;

constaterende dat de energieprijzen voor het Nederlandse bedrijfsleven substantieel lager liggen dan het Europees gemiddelde;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat bij de energie-intensieve industrie niet de vervuiler/uitstoter van CO2 betaalt, maar de belastingbetaler,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 145, was nr. 139 (32813).

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber/Kröger (32813, nr. 140) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber, Kröger en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 146, was nr. 140 (32813).

De voorzitter:

De motie-Kröger c.s. (32813, nr. 142) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat mensen met slecht geïsoleerde woningen enorm veel baat hebben bij het nemen van simpele energiebesparingsmaatregelen;

overwegende dat simpele energiebesparingsmaatregelen vaak over het hoofd worden gezien;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat mensen met slecht geïsoleerde woningen proactief geïnformeerd worden over eenvoudige en goedkope manieren om energie te besparen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 147, was nr. 142 (32813).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Beckerman (32813, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Wassenberg/Beckerman (32813, nr. 145, was nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (32813, nr. 146, was nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (32813, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kröger c.s. (32813, nr. 147, was nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (32813, nr. 143).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Wij zouden graag van de regering een brief ontvangen over hoe zij deze motie gaat uitvoeren nu die is aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.