Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 16

16 Stemmingen moties Jaarverslag 2016 ministerie voor Wonen en Rijksdienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag 2016 van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst, 

te weten: 

  • -de motie-Kops over het afschaffen van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (34725-XVIII, nr. 8); 

  • -de motie-Kops over geen voorrang verlenen aan statushouders bij de toewijzing van woonruimte (34725-XVIII, nr. 9). 

(Zie wetgevingsoverleg van 14 juni 2017.) 

In stemming komt de motie-Kops (34725-XVIII, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kops (34725-XVIII, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.