Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 89, item 15

15 Stemmingen moties Jaarverslag 2016 ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie, 

te weten: 

  • -de motie-Van Nispen/Van Raak over het zo veel mogelijk uitbreiden van de onderzoekscapaciteit bij het Nederlands Forensisch Instituut (34725-VI, nr. 9); 

  • -de motie-Groothuizen c.s. over de doelstelling voor het leggen van waardebeslag (34725-VI, nr. 10). 

(Zie wetgevingsoverleg van 15 juni 2017.) 

In stemming komt de motie-Van Nispen/Van Raak (34725-VI, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Groothuizen c.s. (34725-VI, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.