11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brief

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 28 mei 2013, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder de nummer 32412 heeft aangenomen.

Brieven regering

Totstandkoming kwikverdragen – 21501-08-462

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Europese Raad d.d. 22 mei 2013 – 21501-20-792

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding kabinetsreactie op het groenboek "Lange termijn financiering van de Europese economie" – 22112-1617

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Wijziging Gemeenschapsmerkenverordening en Herschikking merkenrichtlijn – 22112-1618

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Verordening modernisering EU handelsbeschermingsinstrumenten – 22112-1619

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche inzake Mededeling bouwen aan de eengemaakte markt voor groene producten – 22112-1620

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening Europol en fusie met Cepol – 22112-1621

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Wijziging richtlijn maten en gewichten wegvoertuigen – 22112-1622

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: Verordening bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van Frontex – 22112-1623

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Fiche: richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitsbeleid – 22112-1624

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 24 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatieverzoek inzake het bewindspersonenoverleg met Duitsland op 23 mei a.s. inzake duurzame groei – 22589-314

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Compensatie bij storingen in de telecomsector – 24095-345

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het vonnis inzake het kort geding dat Connexxion Taxi Services heeft aangespannen tegen de voorlopige gunning van het Valysvervoer – 25847-116

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Standpunt Resolutie Raad van Europa – 29447-22

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de heer Van Ojik inzake cijfers van de OESO over belastingontwijking en het bericht in de Volkskrant onder de kop 'Fiscus breekt afspraak met Portugese energiereus open' – 31066-172

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport An Economic Assessment of Low-Carbon Vehicles – 31209-158

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 21 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Boordcomputer taxi – 31521-70

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie over problematiek rondom hypotheekverstrekking voor zzp'ers – 32847-70

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 17 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen (reactie op amendementen) – 33182-51

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 27 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actuariële berekening effecten van wetsvoorstel Wet verlaging maximum opbouw- en premie percentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen (uitvoering motie Krol 33566, nr.36) – 33610-7

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 22 mei 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven