2 Mededelingen

Mededelingen

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat het volgende lid zich heeft afgemeld:

Wilders.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Naar boven