Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333566 nr. 36

33 566 Financieel en sociaaleconomisch beleid

Nr. 36 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 25 april 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies wenst te beperken door de opbouwpercentages te verlagen tot 1,75;

constaterende dat de regering er daarbij van uitgaat dat ondanks deze verlaging het nog steeds mogelijk is om na 40 jaar werken een pensioen op te bouwen van 70% van het middelloon,

verzoekt de regering, deze bewering te onderbouwen door een actuariële berekening waaruit de effecten voor de verschillende generaties blijken en de Kamer hierover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol