23 Stemmingen Parlementaire behandeling verantwoordingsstukken

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van het Presidium over de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over het jaar 2011 (31428, nr. 5).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven