Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 68, item 13

13 Stemmingen Aanwijzing kabinets(in)formateur(s)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van de leden Schouw en Van der Ham tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de aanwijzing van kabinets(in)formateur(s) (32759).

(Zie vergadering van 21 maart 2012.)

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Van Gent c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, het CDA, de PVV en het lid Brinkman voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het voorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het tweede nader gewijzigde amendement-Van Gent c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, de PVV en het lid Brinkman voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.